Sádrokartony

Sádrokarton

Sádrokarton, nebo také sádrokartonové desky je termín používaný pro společnou metodu výstavby vnitřních stěn a stropů s použitím panelů z lisované sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru. Vše se potom vysouší v tzv.sušárnách. Místo papíru se také používá laminát - vodotěsná fólie a to hlavně kvůli zabránění tvorbě plísní. Zejména se tento systém využívá pro vyšší těsnost v prostorách, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti . Tzv. sádrokartonové stavebnice se používají na celém světě pro dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. Sádrokarton je v současné době nejrychlejším a nejsnadnějším řešením zdění - tzv. suchého. Díky tomuto systému jste schopni stavět rychle příčky a realizovat rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoliv interiéru. Sádrokarton se montuje převážně na hliníkové konstrukce. Sádrokarton však vyžaduje po následné montáži také tmelení a broušení.

Sádrokarton - historie

Pan Augustine Sackett v USA roku 1894 vynalezl systém vrstvení desek pro příčky a požádal o patent. Ty se skládaly ze čtyř vrstev vlněného papíru. Desky byly velké 36 "x 36" a 1 / 4 " (palce) tlusté s otevřeným okrajem. Sádrokarton a sádrokartonové desky se začali průmyslově vyrábět v letech 1910 - 1930. Tento vývoj dospěl do dnešní podoby, tohoto významného stavebního materiálu.

Sádrokarton - výroba

Samotné sadrokartonové desky jsou vyrobeny z papíru, kde vnitřní jádro tvoří polo-hydrát ve formě síranu vápenatého (CaSO4 · ½ H2O), surového sádrovce (CaSO4 · 2 H2O). Tato směs se smísí s vlákny (typicky papír a / nebo ze skleněných vláken), plastifikátoru, pěnidla a jemně mleté sádry jako urychlovače, EDTA, škrobu nebo jiných látek, které mohou zamezit výskytu plísním a také zvýšit požární odolnost ( sklolaminát ), voskové emulze nebo silany pro nižší nasákavost vody. Následně je vytvořen sendvič - jádro mokré sádry mezi dva listy papíru nebo těžké laminátové podložky. Potom se jádro sendviče suší ve velkém sušicí komoře. Po vysušení se sendvič stane tuhý a dostatečně silný pro použití jako stavební materiál.

Vlastnosti sádrokartonové desky

Základem je sádra a papír, jenž funguje jako tepelná izolace a zvuková izolace. Zajišťuje regulace vlhkosti v místnostech. Voděodolná fólie - přidáním získáme vodědolný sádrokarton. Sádrokarton má protipořární odolnost 30 A min. Při použití speciálního nátěru pro zvýšení této odolnosti dosáhneme až na 60 A min.

Výhody

 • tvarovatelnost
 • pevnost
 • jednoduché řezání
 • dlouhá doba životnosti
 • izolační vlastnosti
 • rychlá a snadná instalace

Nevýhody

 • Sadrokartón nelze používat ve venkovních a vlhkých prostorách.
 • Na sádrokartonové desky je zakázáno používat jakékoliv prvky obsahující vápno, vodní sklo a silikáty, nevhodné jsou také disperzní silikátové barvy.

Montáž sádrokartonu

Zameření

Na začátku je potřeba navrhnout a rozměřit umístnění každé sadrokartonové příčky, všechny sadrokartonové podhledy a dveře. Vodováhou je potřeba rozměřit kolmost stěn. Vše narýsovat na stávající zeď, popřípadě na podlahu, pokud se jedná o příčku v prostoru.

Nosná konstrukce sádrokartonu

Konstrukci sádrokartonové příčky tvoří nosný rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných tzv. "U" profilů ( profil je ve tvaru písmene U). Můžeme použít i rošt dřevěný. Rošt může být vyplněn minerální vatou, jako tepelným izolantem. Optimální zvuková izolace se docílí nalepením těsnící pásky na ocelový U profil. Těsnící páska se následně k podlaze připevní zatloukacími hmoždinkami. Nyní se postaví CW-profily a vše se zafixuje samořeznými šrouby (LB 3,5x9,5 mm). Ke každé konstrukci dává její výrobce návod pro montáž, kde je vše popsáno a zobrazeno. Sádrokarton, konkrétně sádrokartonové desky musí k sobě těsně doléhat.

Montáž sádrokartonu

Sádrokartonové desky lze řezat buď pilkou s jemnými zuby nebo v místě dělení nařízneme ostrým nožem až do hloubky 2-3 mm. Jemně ohněme a deska se v naříznuté hraně zlomí. Vyřízneme pilkou potřebné výřezy pro zásuvky, vypínače, konstrukcí protáhneme kabely, popř. trubky na vodu, kanalizaci, plyn apod. Hrany sadrokartonové desky je potřeba přebrousit brusným papírem. Spáry mezi deskami, poškozená místa, hlavičky šroubů je potřeba důkladně zatmelit tmelící sádrovou hmotou. Po vytvrdnutí přebrousit. Přechod mezi sádrokartonovou příčkou a zdivem tmelíme akrylátovým přetiratelným tmelem. Sádrokartonové příčky natíráme barvou, nebo tapetujeme.

Minerální podhledy

Minerální podhledy, využívaný v interiérech obchodních, průmyslových, administrativních i zdravotnických budov jsou vyráběné na základě minerální vlny, jílu a škrobu. Minerální podhledy jsou vyráběny v tlouštkách od 13 do 40 mm v několika provedeních

Minerální podhledy tvoří nosní rastr, který je tvořený hliníkovými profily různých tvarů i barev. Nosní rastr je zavěšen pod stropem a drží podhledové desky vyrobeny z lisovaných minerálních vláken s pojivem nebo jiného materiálu. Standardní rozměr desek minerálních podhledů je 600x600 mm, ale používají se i jiné rozměry (300x1200, 600x1200, 625x625 ... ).

Podle různých požadavek a použití se minerální podhledy vyrábějí v různých řadách a můžou mít různé vlastnosti:

 • akustika
 • hygiena
 • odolnost proti vlhkosti
 • odolnost proti nárazům, pevnost
 • protipožární odolnost v závislosti na použitých systémech

Pokládky podlah

Jako další služby naše firma poskytuje také profesionální pokládky parket, plovoucích podlah, dlažeb a obkladů.

 

 

 

 

Jiří Kacetl

BestSDK

Tasovice 389

671 25

tel.: +420 732 575 214
fax: + 420 732 575 214
mob.: + 420 732 575 214

email: kacetl.jiri@seznam.cz

 

map